Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
MADE BY COLOR
Wioletta Błędkowska
ul. Łukasińskiego 12 A/4 22-400 Zamość
NIP: 564-112-26-85
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Podanie danych:

  • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

  Skutek niepodania danych:

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
  • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
  • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

  Możliwość cofnięcia zgody:

  • w każdej chwili

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  PROFILOWANIE
  W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
  OKRES PRZETWARZANIA
  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
   TWOJE UPRAWNIENIA
   Przysługuje Ci prawo żądania:
   • dostępu do Twoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

   A także:

   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
    • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

   Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

   CIASTECZKA

    

   Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
   • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
   • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
   • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

   Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

   • usunąć pliki cookies
   • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

   W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

   • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
   • statystycznym
   • marketingowym
   • udostępniania funkcji Sklepu

   Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

   Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

   USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

   Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
   • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
   • podmiot realizujący dostawę towarów
   • hurtownia
   • dostawca płatności
   • biuro księgowe
   • hostingodawca
   • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
   • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
   • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
   • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
   • podmiot zapewniający system mailingowy
   • podmiot zapewniający usługi marketingowe
   • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
   • formularze google

   KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

   Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

   A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

   Napisz na adres e-mail:
   madebycolor.pl@gmail.com

Dane osobowe są chronione przez Made By Color, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

Zakup z rejestracją – klient zakłada konto w e-sklepie (Made By Color). Podczas rejestracji Klient proszony jest o wyrażenie zgody na dodanie swojego adresu email do listy klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera informującego o najnowszych promocjach oraz nowych produktach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.

Zakup bez rejestracji – klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie Made By Color. Klient ma także prawo do dopisania się do listy klientów usługi newsletter.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Made By Color przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:

adres email,

imię,

nazwisko,

adres zamieszkania,

nr telefonu,

adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Postawą weryfikacji zarejestrowanego klienta w sklepie Made By Color jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło klienta. Obowiązkiem klienta jest należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.

Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do Made By Color na adres: madebycolor.pl@gmail.com

Made By Color niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż strona internetowa.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, jak również do wewnętrznych celów Made By Color dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym.

W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i sposób ich odwoływania

Rejestrując się w sklepie Made By Color klient proszony jest o wyrażenie zgody zgodnie z klauzulami zamieszczonymi poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu,datę urodzenia, płeć przez Made By Color z siedzibą w Zamościu, w celu realizacji zamówień dokonanych w sklepie www.madebycolor.pl w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili.

Dane zbierane automatycznie

Pliki Cookie („ciasteczka”)
Witryna Made By Color może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.

Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów.

Wykorzystywane pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
Pliki cookie nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

Witryna Made By Color wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Pliki tymczasowe

Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

Pliki stałe

– funkcjonalne – Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

– statystyczne – dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

– reklamowe – umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

– społecznościowe – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

Blokowanie plików cookie

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Brak takiej blokady oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.

Google Analytics
Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookie stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Retargeting Personalizowany
Na madebycolor.pl może być wykorzystywany Retargeting Personalizowany RTB. Dane nieosobowe zbierane w celu świadczenia usługi pochodzą z plików dziennika, plików cookie oraz sygnalizatorów sieci. Zbierane dane umożliwiają bardziej precyzyjne dopasowanie treści reklam i witryn internetowych do odbiorców. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu na stronie http://www.rtbhouse.com/privacy/.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodne z ustawą, każdy klient firmy Made by Color ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przekazanie:

danych osobowych niezbędnych do wysłania paczki, podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia tj. firmom dostarczającym zamówione towary (np. firmy kurierskie, Poczta Polska itp.) oraz innym podmiotom działającym na zlecenie Made By Color danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi płatności online.

Zasady korzystania z usługi newslettera

Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik ma prawo dopisania się do usługi newsletter także bez zakładania konta.

W celu świadczenia usługi newsletter, Made By Color pozyskuje od osób zainteresowanych adres email.

Użytkownik może podać tylko i wyłącznie email, który należy do niego, niedopuszczalne jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób zapisujących się na usługę newsletter.

Od chwili zapisania się na usługę newsletter, na wskazany adres email, Made By Color przesyłać będzie kolejne edycje newslettera. W sytuacji, gdy użytkownik nie dokonał zgłoszenia chęci korzystania z usługi newsletter zobowiązany jest powiadomienia o tym Made By Color wysyłając informację na adres madebycolor.pl@gmail.com.

Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.

W celu usunięcia adresu email z bazy newslettera należy przesłać informację do Made By Color na adres madebycolor.pl@gmail.com, z prośbą o usunięcie adresu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newsletter.

Zmiany polityki prywatności

Made by Color zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Pobierz plik PDF klikając w guzik po prawej stronie.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Pobierz plik PDF klikając w guzik po prawej stronie.